Wakacyjna praca – połowiczna płaca…

Podejmując pracę sezonową należy pamiętać, iż od uzyskanego dochodu należy odprowadzić podatek. Niewywiązanie się z tego obowiązku podlega karze grzywny.

Napiwek można traktować w dwóch kategoriach albo jako przychód ze stosunku pracy, albo jako dochód z innych źródeł. O przyporządkowaniu do którejś z wymienionych kategorii decyduje sposób wypłaty napiwku. Jeśli pracownik otrzymuje napiwek, jednak ostatecznie trafia on do pracodawcy, który rozdziela go między podwładnych możemy mówić o pierwszej kategorii. W tym przypadku mamy do czynienia z opodatkowanym przychodem, pracownik otrzymuje PIT-11. Natomiast, gdy pracodawca nie pośredniczy w przekazywaniu napiwków pracownikom, napiwek stanowi dochód z innych źródeł i pracownik jest zobowiązany do wykazania go w zeznaniu rocznym.

Osoby wyjeżdżające za granicę w celu podjęcia pracy sezonowej także nie uchylą się przed zapłaceniem podatku. W przypadku, gdy osoba fizyczna mieszka na terytorium Polski musi tutaj zapłacić podatek od całości przychodu, przy czym miejsce położenia źródeł przychodu nie ma znaczenia. Dlatego po powrocie do kraju należy wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy.

Źródło: GazetaPrawna.pl

Dodaj komentarz