Ubezpieczona niania…

Ustawa żłobkowa pozwala wyjść opiekunkom z szarej strefy, gdyż w zamian za umowę uaktywniającą oraz zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostają za nie opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Od początku obowiązywania ustawy zgłosiło się już prawie 2000 niań i nadal widoczny jest trend wzrostowy. Liczba ta może być dużo większa, gdyż w Polsce szacunkowo jest 200 tys. opiekunek pracujących nielegalnie.

Ustawa stwarza pewien obszar do nadużyć, mianowicie można zatrudnić kogoś fikcyjnie, tylko na papierze w celu objęcia go ubezpieczeniem. Przepisy nikogo nie wykluczają, zatem duży odsetek zgłoszonych do ubezpieczenia opiekunek to bezrobotni członkowie rodziny bądź przyjaciele. Tym bardziej, że składki zapłacone za opiekunkę przez ZUS przewyższają zapłacony przez nią podatek.

Wielu rodziców unika legalizacji zatrudnienia niań ze względu na odstręczające formalności. W pierwszej kolejności problemy pojawiają się przy wypełnianiu dokumentów dla ZUS, sama umowa z opiekunką także jest trudna do skonstruowania.

Źródło: Rp.pl

Dodaj komentarz