rynek pracy

No Thumbnail

Spadająca liczba wakatów…

W Polsce widoczna jest tendencja spadkowa w powstawaniu nowych miejsc pracy. Najmniej wakatów w tym roku powstało w rolnictwie, transporcie, handlu i przemyśle. Zdaniem prof. Jan Macieja z PAN jest to konsekwencją zmniejszania się tzw. samozatrudnienia. Firmy stwarzają nowe miejsca pracy, dlatego ludzie boją się zakładania i prowadzenia własnej działalności związanej z ryzykiem.