Sprzedaż i produkcja w Polsce rosną, ale słabiej niż rok temu

Wzrost produkcji

fot. Flynt/bigstockphoto.com

GUS przedstawił kwietniowy raport na temat produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Dane były w większości gorsze od przewidywań, jak również od poprzednich odczytów. Produkcja wzrosła o 2,3% w ujęciu rocznym, a sprzedaż o 1,5%.

W ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Nie były one zadowalające. Sprzedaż detaliczna zwiększyła się w kwietniu o 1,5% w ujęciu rocznym, co oznacza, że tempo wzrostu wyhamowało, bo jeszcze w marcu wzrost wynosił 6,6%. W stosunku do wcześniejszego miesiąca spadek wyniósł 2,6%.

Produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu o 2,3% w porównaniu do kwietnia 2014 r. Spodziewano się, że będzie to ok. 5,8-6,0%. W ujęciu miesięcznym zaobserwowano spadek o 8,1%. Biorąc pod uwagę wpływ czynników sezonowych, produkcja wzrosła o 2,7% w ujęciu rocznym i o 2,0% wobec wcześniejszego miesiąca. Wzrost produkcji było widać łącznie w 26 z 34 działów produkcji. Branżą, która poradziła sobie najlepiej, była ta zajmująca się wytwarzaniem urządzeń elektrycznych. Wyprodukowano ich o 13,2% więcej niż w kwietniu 2014 r.

Oprócz tego wyraźne wzrosty produkcji zauważono w przypadku pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, których powstało o 10,6% więcej niż w kwietniu minionego roku. Produkcja wyrobów farmaceutycznych wzrosła o 9,0%, a koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, jak też mebli wytworzono o 5,2% więcej niż rok temu. O 4,8% więcej wyprodukowano komputerów i wyrobów elektronicznych oraz optycznych, natomiast o 4,4% więcej powstało wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

Widoczne były jednak także spadki. Najmocniej w ujęciu rocznym spadła produkcja artykułów spożywczych. Wyprodukowano ich o 7,2% mniej niż w kwietniu 2014 r. O 2,0% mniej wytworzono chemikaliów i wyrobów chemicznych, a o 1,9% mniej było energii elektrycznej, gazu, pary wodnej i gorącej wody. Łącznie spadki widoczne były w 8 działach przemysłu.

Całkiem dobre okazały się dane na temat produkcji budowlano-montażowej. Wzrosła ona o 8,5% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, choć zakładano zwyżkę na poziomie 5,8%. Najmocniej, bo o 31,4% wzrosła produkcja w firmach zajmujących się stawianiem obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W firmach świadczących specjalistyczne usługi budowlane widoczny był wzrost o 0,3%, za to spadek odnotowano w przypadku podmiotów specjalizujących się we wznoszeniu budynków.

Dodaj komentarz