Reklama wprowadzająca w błąd – jakie sankcje dla nieuczciwych przedsiębiorców?

zmiany przepisów

Nieuczciwa reklama to nie tylko oszukanie klientów i konkurencji, ale także złamanie polskiego prawa. W związku z tym, takie działania wiążą się z pewnymi sankcjami. Co grozi firmom, których reklamy wprowadzają ludzi w błąd?

Producenci są zobowiązani do przedstawiania prawdy na temat swoich wyborów zarówno w przypadku danych znajdujących się na ich opakowaniach, jak i w przypadku informacji podawanych w reklamach. Nieuczciwość w tych sprawach może być surowo karana. Grozi za nią odpowiedzialność cywilna, administracyjna, a nawet karna.

Postępowanie wobec producenta podającego fałszywe informacje na temat jego produktów może być wszczęte na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zakłada się, że wprowadzanie klienta w błąd ma wpłynąć na podjęcie przez niego decyzji korzystnej dla oszukującej marki. Analizując nieuczciwe reklamy, należy wziąć pod uwagę elementy, takie jak ilość i jakość składników, termin przydatności, sposób wykonania, naprawa, sposób zastosowania itp.

Strony poszkodowane z powodu nieuczciwej reklamy mogą wystąpić do sądu z jednym z wielu roszczeń. Mogą domagać się zaniechania takich działań, likwidacji ich negatywnych skutków lub naprawy wyrządzonej w ten sposób szkody. Poza tym istnieje możliwość zażądania wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści i złożenia stosownego oświadczenia w danej sprawie. Można też ubiegać się o zasądzenie kwoty, jaką powód wpłaci na skazany cel społeczny.

Odpowiedzialność karna występuje natomiast w przypadkach, gdy nieprawdziwe informacje są rozpowszechniane w celu wprowadzenia w błąd i spowodowania szkód innemu przedsiębiorcy lub w celu przysporzenia korzyści majątkowych własnej firmie, określonym osobom trzecim lub samemu sobie.

Ponadto istnieje ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, na podstawie której konsumenci mogą wystąpić przeciwko przedsiębiorcom. Podobnie jak poprzednio, konsument może walczyć o zaprzestanie nieuczciwej praktyki, usunięcie jej skutków, złożenie oświadczenia, zasądzenie sumy na określony cel lub naprawienie wyrządzonych szkód. Natomiast ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów chroni zbiorowe interesy konsumentów. Na jej mocy można ubiegać się o nałożenie na jednostkę kary pieniężnej i skłonienie jej do zaprzestania stosowanych praktyk.

Dodaj komentarz