Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości radzi…

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wychodzi naprzeciw potrzebom małych i średnich firm i oferuje im możliwość skorzystania z porady prawnej lub finansowej za jedyne 120 zł. Oznacza to ogromne oszczędności w przypadku trudnych i złożonych spraw, których rozwikłanie mogłoby pochłonąć znaczne kwoty.

Dowodem na fachowe podejście do tematu jest udzielanie porad w dwóch etapach. Na początku odbywa się identyfikacja ewentualnych problemów oraz diagnoza potrzeb biznesowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Specjalista gromadzi informacje na podstawie analizy dokumentów oraz wywiadu z klientem, po czym wskazuje sposób rozwiązania problemu. Następnie po ustaleniu ścieżki postępowania przedsiębiorcy zostaje udzielone wsparcie doradcze w zidentyfikowanych w fazie badawczej obszarach. Mogą to być porady w zakresie wymogów formalno-prawnych, marketingu przedsiębiorstwa, organizacji przedsiębiorstwa, a także finansów.

Z oferty tej do końca czerwca skorzystało zaledwie 25 firm, jednak przewiduje się, że do końca listopada liczba ta wzrośnie do 1000. Po okresie pilotażowym porad będzie udzielać Krajowy System Usług przez punkty konsultacyjne. Oferta ta jest szczególnie atrakcyjna dla nowopowstałych firm niezbyt pewnie poruszających się w obszarach formalnoprawnych, gdyż za niewielkie pieniądze mogą uzyskać pomoc niezbędną do funkcjonowania na rynku.

Źródło: Wyborcza.biz

Dodaj komentarz