Obowiązkowa segregacja śmieci…

W wyniku nacisków płynących z Unii Europejskiej ministerstwo środowiska przygotowuje ustawę o gospodarowaniu odpadami, która w 2015 roku ostatecznie nakłada na mieszkańców Polski obowiązek segregowania odpadów. W każdym domu będą trzy pojemniki na śmieci: pierwszy na odpady biodegradowalne, drugi na tzw. suche, czyli papier, metal, plastik i szkło oraz trzeci na odpady trudne do przetworzenia. Niezastosowanie się do nowych przepisów zagrożone jest karą finansową.

Segregacja śmieci to nowy obowiązek dla obywateli, ale także dla gmin, gdyż zgodnie z założeniami to one będą odpowiedzialne za odbiór i przeróbkę odpadów. To z kolei wiąże się z koniecznością budowy wielu zakładów segregujących odpady. Dzisiaj na osiedlach widać pojemniki na papier, szkło i plastik, jednak de facto posegregowane śmieci i tak najczęściej trafiają na jedno wysypisko, gdyż jest to tańsze niż przewiezienie ich do zakładu zajmującego się segregacją.

Jednak niedługo proceder ten przestanie się gminom opłacać, ponieważ jeszcze w tym roku prawie połowa wysypisk śmieci powinna zostać zamknięta, gdyż nie posiada odpowiedniej infrastruktury chroniącej środowisko przed skażeniami. W następstwie, czego cena obioru nieposortowanych odpadów drastycznie wzrośnie. Zaś za pięć lat za worek nieposortowanych śmieci trzeba będzie zapłacić pięć razy więcej niż za ten z odpadami przystosowanymi do recyklingu. W związku, z czym, jeśli względy ekologiczne nie przemówią do najbardziej opornych na segregację śmieci obywateli na pewno zrobią to względy finansowe.

Źródło: Polityka.pl

Dodaj komentarz