Kategoria: Prawo

No Thumbnail

Pracownik tymczasowy równa się etatowy?…

Nowa dyrektywa zakłada, że pracownik tymczasowy będzie miał takie same prawa, jak ten zatrudniony na stałe. Polskie przepisy w tym przypadku wyjątkowo nie odbiegają od europejskich, gdyż taki zapis istnieje u nas już od 2003 roku. Jednak komisja „Przyjazne Państwo” planuje wprowadzić drobne poprawki mające zmienić na

No Thumbnail

Nowa jakość żywności…

Prezydent podpisał ustawę o jakości handlowej artykułów spożywczych. W połowie grudnia ma ona wejść w życie. Spowoduje to wycofanie produktów spożywczych, których nazwa wprowadza konsumentów w błąd na przykład parówek cielęcych nie zawierających cielęciny lub masła składającego się z oleju palmowego. Producentów żywności nie przestrzegających nowych przepisów czeka kara od

No Thumbnail

Konsument kontra duże korporacje…

Pod pozwem zbiorowym może podpisać się kilka tysięcy osób, jednak obecnie każdą z nich kosztuje to 5 proc. wartości przedmiotu sporu. Projekt ustawy o pozwie zbiorowym zmniejszy opłatę do 2 proc. i umożliwi ponoszenie jej wspólnie. Znacznie usprawni to pracę sądów i pozwoli pozywającym zaoszczędzić pieniądze. Gdy w sądzie przejdzie

No Thumbnail

Baterie i akumulatory pod kontrolą – obowiązkowy recykling…

Ustawa nakazuje ograniczenie ilości niebezpiecznych związków znajdujących się w bateriach i akumulatorach, na przykład rtęci albo kadmu. Obowiązkowe będzie także zbieranie i recykling zużytych urządzeń. Kosztami z tym związanymi będą obciążeni przedsiębiorcy odpowiedzialni za wprowadzenie baterii i akumulatorów na rynek, będą oni także zmuszeni do odbioru tego typu odpadów.

No Thumbnail

Kierowca w pułapce podwójnego ubezpieczenia OC…

W Polsce obowiązuje przepis, zgodnie z którym po wygaśnięciu polisy OC zostaje ona automatycznie przedłużona. Ma to zapewnić ciągłość ubezpieczenia oraz bezpieczeństwo finansowe ofiarom wypadków drogowych, które z OC otrzymują odszkodowanie. Szczególne znaczenie ma ten przepis przy zakupie używanego samochodu bądź zmianie firmy ubezpieczeniowej. Kierowca decydując się na