Kategoria: Prawo

No Thumbnail

Zwycięstwa w przetargach nie dla małych firm

Ustawa dot. zamówień publicznych wciąż nie dopuszcza wyraźnie ich dzielenia, co sprawia, że małe firmy praktycznie nie mają szans na samodzielne zwycięstwo w przetargu i muszą zadowolić się podwykonawstwem. Z ryzykiem późnych płatności.

No Thumbnail

Nowe prawo podatkowe wg pracodawców zaszkodzi małym firmom

Nowy zapis powodujący sporo kontrowersji wśród przedsiębiorców to Klauzula obejścia prawa podatkowego, która została w ubiegłym tygodniu opublikowana przez Ministerstwo Finansów. Ma ona na celu ograniczenie tworzenia przez podatników sztucznych konstrukcji prawnych, których podstawowym celem jest ograniczenie, bądź próba całkowitego uniknięcia zapłacenia podatku.

No Thumbnail

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy…

Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej w nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa proponuje, by dla wszystkich grup ubezpieczonych, w tym dla przedsiębiorców stosować te same zasady wyliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Chodzi o sytuację, gdy niezdolność

No Thumbnail

Co z tą segregacją…

Od 1 lipca zarówno mieszkańcy domków jednorodzinnych jak i budynków wielorodzinnych będą musieli segregować śmieci na nowych zasadach. Ustawa zobowiązuje do rozdzielania metalu, szkła, papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów biodegradowalnych. Właściwy ze względu na miejsce zamieszkania urząd gminy udostępni szczegółowe wytyczne odnośnie segregacji

No Thumbnail

Adres IP a ochrona danych osobowych…

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Bez wątpienia ochronie podlegają dane takie jak: imię, nazwisko, PESEL, natomiast wątpliwości rodzą się przy adresie IP. Komisja Europejska postanowiła uregulować tę kwestię

No Thumbnail

Kodeks budowalny uporządkuje przepisy budowlane…

Obecnie proces budowlany jest zawiły i długotrwały, co zniechęca do podejmowania inicjatyw inwestycyjnych. Wynika to z faktu, iż w Polsce nigdy wcześniej nie kodyfikowano prawa budowlanego. Żeby tę sytuację zmienić potrzebne są jasne i przejrzyste przepisy, właśnie w tym celu ma powstać kodeks budowlany. Zostaną

No Thumbnail

Prawo jazdy w zasięgu ręki…

Średnio co trzecia osoba zdaje egzamin na prawo jazdy kategorii B. W związku z powyższym wybierając szkołę jazdy kursanci przede wszystkim sprawdzają czy zapewniony sprzęt jest tożsamy z tym dostępnym podczas egzaminu. Zgodność marki samochodu nie gwarantuje takich samych odczuć z jazdy, gdyż auta będące

No Thumbnail

Umowy śmieciowe…

Pracodawcy uskarżają się na zaliczanie obok umowy o dzieło i umowy zlecenie także umowy o pracę na czas określony do grona śmieciowych. Pejoratywne określenie tej grupy umów powoduje, iż pracownicy są podejrzliwi wobec takiej formy zatrudnienia i próbują jej unikać. Umowa o pracę daje zatrudnionemu

No Thumbnail

Procedura karna w nowej odsłonie…

Nad nowelizacją procedury karnej niemalże przez dwa lata pracował zespół specjalistów na czele z sędzią Sądu Najwyższego. Efektem ich pracy jest 160 propozycji zmian. Największy nacisk położono na usprawnienie postępowania sądowego. Wdrożenie zmian pozwoli na skrócenie czasu trwania procesów o jedną trzecią. Zgodnie z nowymi