Kategoria: Pracownicy

No Thumbnail

Dodatkowe usługi pielęgniarskie legalnie….

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawa o prawach pacjenta zalegalizuje odpłatne świadczenia pielęgniarek bądź położnych w czasie szpitalnej hospitalizacji. Rodzina pacjenta lub sam chory będą mogli zawrzeć umowę cywilnoprawną na wykonywanie dodatkowych usług. Szef placówki medycznej ustali cennik za te świadczenia. Dodatkowa opieka

No Thumbnail

Nowe miejsca pracy za unijne pieniądze…

Niebawem będzie można składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Co więcej dzięki nowelizacji ustawy zostanie skrócony czas z pięciu do dwóch lat na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez mikroprzesiębiorstwa. Obecnie przedsiębiorcy mogą jedynie

No Thumbnail

Wydłużone urlopy macierzyńskie…

20 tygodniowy urlop macierzyński to tylko jedno z udogodnień wprowadzonych przez rząd mające na celu zachęcić kobiety w Polsce do rodzenia dzieci. W przypadku, gdy matka wróci do pracy od razu po zakończeniu urlopu, przez rok będzie obowiązywał ją okres ochronny i pracodawca nie będzie mógł jej zwolnić. Ponadto

No Thumbnail

Wilczy bilet dla byłych pracowników…

W związku ze zbliżającym się kryzysem coraz więcej firm planuje zwolnienia. Pracownik, który stracił posadę może zacząć pracować dla konkurencji, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na firmę. Szczególnie w przypadku, gdy znał on tajemnice handlowe firmy oraz miał dobry kontakt z ich klientami. Dlatego zabezpieczeniem, jakie stosują pracodawcy

No Thumbnail

Zdeterminowani pracownicy z umowami terminowymi…

Przepisy mówią, że pracownikowi można zaproponować jedynie dwie umowy terminowe o pracę, następnie powinien dostać taką na czas nieokreślony. Jednak pracodawcy stosują fortel w postaci trzydziestodniowej przerwy, co daje im otwartą drogę do zawierania dalszych umów terminowych, a jednocześnie uniemożliwia pracownikowi wniesienie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Umowy

No Thumbnail

Pracownik tymczasowy równa się etatowy?…

Nowa dyrektywa zakłada, że pracownik tymczasowy będzie miał takie same prawa, jak ten zatrudniony na stałe. Polskie przepisy w tym przypadku wyjątkowo nie odbiegają od europejskich, gdyż taki zapis istnieje u nas już od 2003 roku. Jednak komisja „Przyjazne Państwo” planuje wprowadzić drobne poprawki mające zmienić na

No Thumbnail

Czasownik na miejsce zwolnionego pracownika…

Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu tymczasowych pracowników dopuszcza przyjęcie do pracy tzw. czasowników, mimo wcześniejszych grupowych zwolnień w zakładzie. Obecnie jest to niezgodne z prawem. Co więcej pracownicy tymczasowi nie mogą być także zatrudnieni w oddziałach firmy przeprowadzającej redukcję etatów ani podejmować pracy na stanowiskach różnych od tych, które zajmowali

No Thumbnail

Redukcja zatrudnienia – groźba czy fakt…

147 firm planuje zwolnić 10 tys. pracowników. Redukować etaty będą głównie firmy, których podstawą egzystencji jest eksport, gdyż mocny złoty znacznie ograniczył ich zyski. Dodatkowych trudności nastręcza dekoniunktura na rynkach członków starej Unii. Zgodnie z prognozami firmy meblarskie ograniczą zatrudnienie o 15-20 proc. W ślad za nimi pójdą

No Thumbnail

Spadająca liczba wakatów…

W Polsce widoczna jest tendencja spadkowa w powstawaniu nowych miejsc pracy. Najmniej wakatów w tym roku powstało w rolnictwie, transporcie, handlu i przemyśle. Zdaniem prof. Jan Macieja z PAN jest to konsekwencją zmniejszania się tzw. samozatrudnienia. Firmy stwarzają nowe miejsca pracy, dlatego ludzie boją się zakładania i prowadzenia własnej działalności związanej z ryzykiem.

No Thumbnail

Ponad 300 zawodów tylko dla wybranych…

Rząd i różne grupy interesantów pragną poszerzyć listę profesji, których wykonywanie jest ograniczone ze względu na zezwolenia, licencje, wpisy do rejestrów, członkostwa w korporacjach. Na liście reglamentowanych zawodów znajdziemy między innymi adwokata, notariusza czy inżyniera, ale także przewodnika turystycznego, taksówkarza, detektywa, kucharza na statku, trenera sportowego. Co