Kontrole w branży e-commerce

W I kwartale Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę legalności działania firm, które prowadzą sprzedaż przez Internet. Sprawdzano przede wszystkim zasady funkcjonowania sklepów internetowych oraz oferowanych przez nie wyrobów.

Na 126 podmiotów, aż w 89 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Z tego względu Inspekcja Handlowa zapowiada kolejne kontrole, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminów sklepów internetowych oraz proponowanych przez sprzedających wyrobów.

Jak wynika z raportu Inspekcji Handlowej 62% skontrolowanych sklepów nie informowała klientów o nazwie i siedzibie przedsiębiorstwa, które wystawia ofertę w Internecie. Firmy nie przedstawiały również, że klient sklepu internetowego ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni oraz o kosztach, terminie i sposobie zapłaty.

Większość kontrolowanych firm posiadało regulaminy określające zasady transakcji w sklepie. Jednak w 26 % badanych dokumentów stwierdzono nieprawidłowości polegające najczęściej na zawieraniu w regulaminach i umowach treści ograniczające prawa konsumenta lub niedozwolone klauzule umowne.

Źródło: UOKiK

Dodaj komentarz