Kiedy gmina może zwolnić firmę z podatku?

rozliczanie podatków

James Morris; flickr.com

Samorządowcy jeszcze w tym miesiącu zyskają możliwość wsparcia przedsiębiorców w rozwoju ich firm. Zasadnym jest pytanie czy skorzystają z tej możliwości, czy też nowe regulacje prawne okażą się tylko martwym zapisem?

17 lutego bieżącego roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów, zezwalające władzom samorządowym na udzielanie przedsiębiorcom z ich terenu ulg w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości i środków transportu. Jest to tym ważne, że poprzednie rozporządzenie regulujące te kwestie wygasło w połowie ubiegłego roku.

Przepisy wchodzące w życie 17 lutego umożliwiają przedsiębiorstwom, które inwestują w grunty, budynki i budowle oraz w wartości prawne i niematerialne, staranie się o udzielenie ulg podatkowych ze strony samorządów. By ubiegać się o takie ulgi przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić zamiar do właściwego organu gminnego i wnieść wkład finansowy w wysokości min. 25 procent kosztów kwalifikowanych.

Ustawodawca przewidział zróżnicowanie firm ze względu na ich wielkość i region, w którym zamierzają rozwijać swoją działalność. I tak dla małych i średnich firm ulgi mogą zostać przyznane jeśli firmy te utrzymają się na lokalnym rynku przez min. 3 lata, a w przypadku dużych firm okres ten jest wydłużony do 5 lat. Druga różnica dotyczy części Polski, w której dana inwestycja będzie prowadzona. Największy udział pomocy publicznej, do 50 proc. przy kwocie wsparcia ok. 37 mln euro może wystąpić w województwach z tzw. ściany wschodniej. Najmniejszy, do 25 proc. przy kwocie nie przekraczającej 7,5 mln euro mogą otrzymać przedsiębiorcy w Wielkopolsce. Przy większych kwotach wymagana jest już zgoda Komisji Europejskiej regulującej intensywność pomocy publicznej w poszczególnych krajach.

W praktyce okaże się jak samorządowcy podejdą do możliwości wsparcia lokalnych przedsiębiorców. Doświadczenia z lat 2008-2014, kiedy to obowiązywała wcześniejsza ustawa nie napawają optymizmem ponieważ tylko 2,8 proc. samorządów udzieliło w tamtym czasie faktycznej pomocy przedsiębiorstwom, obniżając im lokalne podatki.

Dodaj komentarz