Dotacje dla studentów…

Założenie firmy wiąże się pewnymi nakładami finansowymi, dotychczas była to przeszkoda dla studentów nieposiadających dochodów, jednak Unia Europejska postanowiła ułatwić młodym przedsiębiorcom start. Do tej pory powiatowe urzędy pracy nie przyznawały studentom dziennym dotacji na firmę, gdyż jedynie osoby bezrobotne mogły się o nią ubiegać. Tymczasem zmienił się zapis i w 2011 roku to właśnie studenci będą mieli największe szanse uzyskać dodatkowe fundusze na założenie firmy.

Kończąc studia dzienne absolwent nie posiada żadnego doświadczenia, więc jego rówieśnicy, którzy w tym samym czasie studiowali i pracowali mają lepsze stanowiska i wyższą płacę, mimo iż nie różnią się zdobytym wykształceniem. Niezwykle istotna jest umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, można ją nabyć pracując u kogoś lub na własny rachunek. Przedsiębiorczy studenci będą mogli jednocześnie uczyć się, zarabiać i zdobywać cenne doświadczenie.

Dodatkowym argumentem za rozwojem zawodowym jest reforma szkolnictwa wyższego, która wprowadza odpłatność za drugi kierunek studiów na uczelniach publicznych. Warto pamiętać także, iż wysoka średnia na studiach nie przekłada się na wysokie zarobki, gdyż pracownik musi posiadać przede wszystkim umiejętności praktyczne.

Źródło: Wyborcza.biz

Dodaj komentarz